IDER UNIVERSITY

Contribute to the development of civil society

蒙古国伊德大学

「 中文官方网 」

蒙古语语言班全面招生

Монгол улсын Идэр их сургуулийн Монгол хэлний ангийн элсэлт авч байна.

A、基础班:
零基础 ,为期 12 周
蒙古语基础语言班报名截止时间:2022年08月30日
课程结束,考试合格伊徳大学颁发初级蒙古语语言证书
B、冲刺班:
要求有蒙古语语言基础,针对准备报考蒙古国大学,为期 4 周。
报名截止时间:2022年08月30日
  • 教学方式:线上
  • 联系邮箱: daxizhamusu@ider.edu.mn 【点击复制】
  • 微信:m21534365
  • 联系老师:达西

Монгол улсын Идэр их сургуулийн Монгол хэлний ангийн элсэлт авч байна.

A. Үндсэн анги:
Суурьгүй, 12 долоо хоног
Монгол хэлний анхан шатны ангийг бүртгэх эцсийн хугацаа: 2022.08.30
Сургалтын төгсгөлд шалгалтад тэнцсэний дараа Идэр Их сургууль монгол хэлний анхан шатны анги төгссөн гэрчилгээ олгоно.
B. Түргэвчилсэн анги:
Монгол хэлний суурь мэдлэгтэй байх шаардлагатай бөгөөд Монгол Улсын Их сургуулиудад элсэхэд бэлтгэх зорилготой. 4 долоо хоног.
Бүртгүүлэх эцсийн хугацаа: 2022 оны 8 сарын 30
  • Сургалтын арга: онлайн
  • Холбоо барих имэйл: daxizhamusu@ider.edu.mn [ Click & Copy ]
  • WeChat: m21534365